D-Link iekārtu lietošanas noteikumi

Barošana:

Tīkla sprieguma avotam ir jāatbilst uz konkrētās ierīces barošanas bloka, vai konkrētās ierīces lietošanas pamācībā norādītajam tīkla sprieguma avotam. Nepieciešamības gadījumā jābūt uzstādītai nepārtrauktas barošanas iekārtai (UPS). Iekārtām ar iebūvētu barošanas bloku – tas ir maiņspriegums 100-220Volti +/-10% ar frekvenci 50-60Hz. Iekārtām ar ārēju barošanas bloku – tas, lielākoties, ir 220Volti 50-50 Hz. Pirms iekārtas lietošanas sākšanas , ir nepieciešams pārliecināties par nepieciešamajiem iekārtai parametriem lietotāja pamācībā. Zemējums: Visām D-Link iekārtām ar iebūvētu barošanas bloku, jābūt sazemētām(ja tas ir paredzēts), peislēdzot speciālām rozetēm ar zemējumu vai arī sazemējot pašu iekārtas korpusu, ja uz tā ir paredzētas speciālas stiprinājuma vietas. Iekārtai jābūt SAZEMĒTAI, bet nevis NULLĒTAI ! Iekārtas ar ārējiem barošanas blokiem arī ir jāiezemē, ja tas ir paredzēts korpusa konstrukcijā vai barošanas vada kontaktdakšā.

Ekspluatācijas temperatūra:

0 - +55 C. Uzmanību! Tā ir apkārtējās vides temperatūra tiešā iekārtas tuvumā un tās korpusa iekšpusē.

Uzglabāšanas temperatūra: -10 - +70 C

Mitrums:

10% - 90% bez kondensāta veidošanās

Izvietošana:

Iekārtas ventilācijai ir nepieciešams atstāt minimāli 5 cemtimetrus brīvas vietas gar iekārtas malām un iekārtas aizmugurējā paneļa pusē. Uzstādot iekārtu telekomunikāciju skapī, vai statīvā ir jānodrošina nepieciešamā ventilācija. Šim nolūkam tiek ieteikts skapī uzstādīt speciālu ventilātoru bloku. Gadijumā, ja iekārta tiek uzstādīta uz galda vai citas virsmas, pārliecinieties, ka virsma ir izturiga, plakana, un spēs izturēt iekārtas svaru.

Telpa, kurā tiek izvietota iekārta, nedrīkst būt putekļaina.

Telpā, kur tiek izvietota iekārta, nedrīkst atrasties sadzīves kukaiņi.

Apkope:

D-Link iekārtām ir nepieciešams veikt apkopes vismaz vienu reizi gadā, lai iztīrītu tās no putekļiem, kas sekmēs iekārtu ilglaicīgu darbaspēju.

Garantijas noteikumu neievērošana

Garantija neatiecas uz iekārtām, un kuru bojājumi radušies:

 • īpašnieka vainas dēļ, neievērojot lietošans, uzglabāšanas vai pārvadāšanas instrukcijas
 • nepareizas ekspluatācijas dēļ, vai ar mēģinājumiem iekārtāi likt pildīt funkcijas, ko ražotājs nav paredzējis
 • bojājumiem, kas radušies apkārtējās vides iedarbības rezultātā (lietus, sniegs, krusa, zibens un tml.), neparvaramu spēku, dabs stihiju rezultātā (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un tml.), vai nejaušu ārēju faktoru iedarbības rezultātā (sprieguma svārstības, lecieni un tml.)
 • nevīžīgas apiešanās dēļ
 • bojājumiem, kas radušies iekārtas pārkaršanas rezultātā, kas savukārt notikusi palielināta putekļu daudzuma rezultātā, vai ventilātoru rāžības samazinājuma vai darbības nespējas rezultātā, putekļu un/vai netīrumu iespaidā
 • pievienojot tīklam ar neatbilstošu spriegumu
 • iekārtām, kurām ir ārēji defekti (izteikti mehāniski bojājumi, plaisas, lūzumi uz korpusa vai iekārtas iekšpusē, salauztas antenas, salauzti spraudņu/ligzdu kontakti)
 • gadījumā, ja konstatēti sadzīves kukaiņi iekārtas iekšpusē
 • kostatēts pārmērīgs putekļu un/vai netīrumu daudzums iekārtā
 • konstatēts neautorizētu personu vai patvaļīga remonta pēdas
 • pieslēdzot iekārtas interfeisus „gaisa” līnijai
 • konstatēti termiski un mehāniski detaļu bojājumi uz iekārtas platēm
 • bojājumiem, kas radušies lietojot programnodrošinājumu (firmware), kuru ražotājs nav apstiprinājis, un nav publicējis oficiālajā vietnē ftp.dlink.ru
 • produktiem – viltojumiem, kuri iegādāti ar D-Link firmas zīmi
 • iekārta nav iegādāta caur oficiālo D-Link izplatītāju.

Uzmanību! RJ-45 defektu vai mehānisko bojājumu rašanās (tīkla kartēm komutatoriem u.c. iekārtām) nepareizi apspiesta RJ-45 spraudņa dēļ , tiek uzskatīts par negarantijas gadījumu. Spraudnis, kuram kontakti atrodas augstāk par plastmasas korpusa līmeni, ir nepareizi apspiests.

Uzmanību! D-Link garantija attiecas TIKAI uz iekārtām, kas iegādātas caur oficiālo D-Link produkcijas izplatītāju.